H.E. Mr Grigory LOGVINOV

Ambassador

Mr Vladimir MERINOV

Counsellor

Mr Viktor CHAIKIN

Counsellor

Mr Konstantin KIRILIN

First secretary

Mr Oleg FRANTSEV

First secretary

Mr Maxim RAKU

Second secretary

Mr Evgeny LUTCHENKO

Third secretary

Mr Evgeny ILIN

Third secretary

Ms Anna KOVACH

Attache

Mr Iurii PROKHOROV

Attache

Ms Evgenia NASLEDSKOVA  Attache
Mr Vladislav PANTIUKHIN Attache